LETNÍ KEMP CESTA DO ŘÍŠE SNŮ

31. 7. - 5. 8. 2021

 Rádi bychom vás pozvali na náš letní kemp, který se koná v termínu 31. 7. - 5. 8. 2021. Celý kemp je dotován MŠMT a právě díky tomu je ZDARMA! 

Cílem projektu je:

  • Podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci
  • Propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku
  • Obnovit pracovní a studijní návyky dětí
  • Podpořit zájem dětí o vzdělávání
  • Podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí
  • Podpořit pohybové aktivity dětí
  • Podpořit návyky zdravého životního stylu

Je pro děti od 1. do 5. třídy. Na letní kemp navazuje letní tábor V Říši snů od 6. 8. - 14. 8. 2021, který není podmínkou pro zúčastnění se kempu. Dopravu z letního kempu je nutné zařídit vlastním odvozem, pokud dítě nebude zůstávat na navazující tábor, pak je v rámci ceny. Přihlašování probíhá online zde na našich webových stránkách na odkazu: http://pshady.cz/prihlasovani-kaliste/