VÝLET MIKMEKŮ KE ZLATÝM DOLŮM                                  4.- 6.5. 2018